четвъртък, 5 март 2009 г.

Маркс, Сталин, Ленин /реклама/

Рекламна агенция: EURO RSCG NEW EUROPE, Чехия


Няма коментари:

Публикуване на коментар