понеделник, 2 март 2009 г.

Храм Бахаи


Посроили са го не толкова отдавна през 1957 г., с дарения от членовете на общността на бахаите. Бахаизмът се счита за една от най-младите религии в света, но нейните последователи са оставли нещо за поколенията- известния храм в планината Кармел, той е една от забележителностите на Хайфа.


Перлата на бахайския храм е мавзолея на Сейид Али Мохамед/наричащ себе си Баб , в християнството това е Йоан Кръстител/. Мавзолеят е покрит със златен купол, той се явява символ на Хайфа и се вижда от всички места в града.

Към тази постройка са прикрепени няколко сгради на Всемирния център на бахайците. В тях се помещават архив, библиотека и административни сгради.Там заседава Висшият управляващ орган на бахайците- Всемирният дом на справедливостта. Това помпозно наименование на органа- състоящ се от 9 души избирани от Всемирните конгреси на поледователите на тази нова религия.

Особенно знаменити са терасовидните градини около храма.На върха на планината Кармел, към чудните градини и храма може да се стигне изкачвайки 1000 стъпала.


Фото via flickr / pbase
Фариборс Сахба, е архитект на това изключително място, желанието му е било всеки да може да почуства тази необикновенна атмосфера. Преценете дали го е постигнал сами?

Няма коментари:

Публикуване на коментар