петък, 23 юли 2010 г.

Древност


Това е тибетски маноскрипт, казват че да знаеш езика не е задължително, за да разбереш, какво точно е изобразено на него. Тази писменост е приета за една от най- древните в света.
Ако все още се чудите, това е тибетска музикална партитура за ритуално пеене в будистка церемония Колокола.
подробности