петък, 26 февруари 2010 г.

Създаване на език...Огам - писменност използвана от древните келти и пикти, възможно е да е тайнопис. След падането на Вавилонската кула 72 мъдреци от школта на Фений Форсайт са измислили четири азбуки: иврит, гръцки, латински и огам. Огам е най-съвършената от всички, защото е била измислена последна.
Част от буквите се назовават с имена на дървета: бреза, елха, ива, дъб, орех, ела, ясен, тис...Всеки огамичен символ се поставя в съответствие не само дърво, но също и божество, стихия или черта на характера.
Когато на Британските острови е била въведена латиницата и руническото писмо, огам започва да се използва за епитафия на надгобните камъни.
подробности

вторник, 23 февруари 2010 г.

Трябва ли да клонираме неандерталец?


При неандерталците мозъкът е бил по-голям със 100 кубически сантиметра, отколкото съвременния човек. При тях е била по-голяма мускулната маса и по-здрави костите. Те са използвали много често каменни оръдия. Тяхните деца са се развивали по-бързо. Те са погребвали своите покойници още преди 110 хиляди години. При тях е имало добре развита социална система...

Голяма статия в archaeology.org за възможността да се клонира неандерталец.

(на фотографията е реконстроирано дете неандерталец, направена от учени от Цюрихския университет)