понеделник, 26 декември 2011 г.

Думи...

 В Япония има традиция ежегодно да се избира дума или понятие, което по добре от всичко да описва предходната година. За тази изминала година това понятие е "Kizuna"- значението, на което е "тесни връзки между хората" и второто му значение е "катастрофа". Предполагам за всеки е различно, можете да изберете своето значение.