понеделник, 16 февруари 2009 г.

Най-старото дърво на Земята!


То е живее на склоновете - White Mountain в Калифорния.Това е бор, който би могъл да разкаже много история, уникални случки, които биха били от значение за нас хората.

До национален парк Ancient Bristlecone Pine Forest/гората на древните вековни борове/ е трудно да се стигне, заради височинта пък и резервата голяма част в годината е затрупан със сняг. Там са запазени най-древните живи дървета на Земята, най-старото от които сега е на 4773 години.
photo by clancyloox

1 коментар: