понеделник, 9 април 2012 г.

ПАРИ ИЛИ СВОБОДА

около 3300 година пр. Хр.(Малта) Във Вавилон парите са съществували като условна дългова единица в течение на две хиляди години, едва след това са се превърнали във финансов инструмент. Още през 3500 г. пр. н.е. са действали сложни взаимни отчети при търговията между градовете без използване на пари. Селските стопанства е напълно непредсказуемо занятие и когато годината не е плодоносна те бързо натрупвали дългове. Това дестабилизирало икономиката и от време на време, царете обявявали всеобща амнистия и опрощаване на дългове. Първото писменно употребяване на думата "свобода" се среща като обявяване на такава амнистия. А самия клинописен символ "свобода" означава "завръщане към майката" или освобождаване от робството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар