четвъртък, 4 март 2010 г.

Пурата...


Пушенето на тютюневи листа е привнесено в Европа от индианците, в резултат на експедицията на Христофор Колумб. През октомври 1492 година европейците, акустирайки в Южна Америка забелязали, че местните жители използват обгорели листа на маис/царевица/, за опаковане на растението «cohiba», то при изгарянето си, отделяло ароматен дим, който те са вдишвали по време на ритуални обреди. По късно с тази дума в Куба била наречена известна марка пури.

Пурата има три съставни части: покривен лист/сара/, изпълняващ фунция на обвивка; свързващ лист (capote) и сърцевина на пурата- пънител (tripa). Пълнителят се състои от тютюневи листа различни сортове. Обикновенно три: ligero ( горният лист на растението, който е получил най-много слънчева светлина, и дава силата на пурата), seco (обуславя аромата) и volado ( най- долните листа на тютюневото растение, които обезпечават горенето на пурата).


Пурата представлява внимателно подбрани компоненти, което осигурява удоволствие от пушенето и.Важно е да се помни, че ценността и се обуславя от качествените съставки на пълнителя. Първото, на което обръща внимание пушачът- това е обвивния лист. От неговия външен вид зависи, ще се съблазни ли той от дадената пура. При това ролята на обвивния лист не е голяма и е съразмерна с неговото тегло: 7% от теглото на пурата.И все пак покривният лист за пурата е толкова важен, както дрехата за човека. Готовата пура се състои от три части- глава, тяло и край. Главата това е началото на пурата, която пушештият отрязва, след това пурата се поднася към устата. Ако я запалим от страна на главата и започне горенето, ще почуствате как вкуса на пурата се подобрява до достигане на края, в който се разваля.Пурите произведени фабрично, се продават напълно пригодени за пушене: или техните глави са отрязани, или в тях е направен отвор.Главата на пурата, свита ръчно, е винаги запечатана и нея трябва да отрежем преди пушене. В края на пурата се поднася пламъкът. Той винаги е отрязан при свиването.

- Преди пушене пурата трябва да се прогрее.Отначало тя трябва да докосва пламъка и постепенно огънят да я обхване. За целта тя трябва да се държи под ъгъл 90 градуса и да се върти дотогава докато не се запали равномерно. След това се препоръчва да всмукнете леко от тютюневите листа и постепанно много внимателно да дръпнете от дима.

- За разлика от пушенето на цигари, тютюневият дим не е нужно да се вдишва. Достатъчно е да се задържи димът в устата и внимателно да се издиша след 2-3 секунди. Оптималното време при всмукване се счита от 30-90 секунди. Не трябва повторно да се пали пурата, в противен случай вкусът и ароматът рязко ще се променят към неприятни, тръскайте пепелта, едва когато тя е обгоряла или много леко докоснете с края на пурата пепелника, не трябва да я загасяте - сложете в пепелник и тя да изгасне сама / в кръговете на любителите на пури гасенето на и се приема като неуважение към майстора/.

Фабриката за пури, където се е провела тази фотосесия се нарича Cohiba. И това е една от най-младите марки пури с изключително високо качество. « Тези които пушат Cohiba, никога няма да умрат от рак, но тези които не пушат, ще умрат от завист» ( /Това търдение е много разпространено в Куба/.


Фотографии REUTERS/Enrique De La Osa | Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images

Няма коментари:

Публикуване на коментар