четвъртък, 4 февруари 2010 г.

Ключ подходяш за множество врати


Законодателството на Ватикана е било приведено в съответстие с италианското през 1929г и от тогава не е променяно. И в сексуално отношение на това свято място може да се вспъпва на 12 години.
За другите държави по отношение на хомосексуалната връзка има имфо в таблица

Няма коментари:

Публикуване на коментар